NEWS

Recycle & Win Contest

hafiz Contest March 4, 2020

TERMA & SYARAT

  1. Terbuka kepada semua ahli kad pintar RFL yang berdaftar dibawah seliaan E-Idaman sahaja.
  2. Jumlah kutipan (KG) akan dinilai bermula 22 Februari 2020 sehingga 30 Jun 2020.
  3. Pemegang kad RFL bagi setiap kategori yang mencatat jumlah kutipan (KG) tertinggi akan dipilih sebagai pemenang.
  4. Operator RFL yang dilantik dikecualikan dari menyertai pertandingan ini.
  5. Keputusan pemenang adalah muktamad.